Tuairisc: Cill Dara V Laois

Written by admin. Posted in Kildare

Tagged: , ,

Published on June 06, 2017 with

Tuairisc: Cill Dara V Laois

 

Tháinig an lá mór i ndeireadh na dála. Cill Dara in aghaidh Laois i bPáirc Uí Chonchúir, Tulach Mhór ar an 4ú Meitheamh. Is séasúr de codarsnacht mhór ar an dá foireann a tá i gceist – Cill Dara ag dul go Roinn 1 agus Laois go Roinn 4.

 

The big day finally arrived. Kildare against Laois in O’Connor Park, Tullamore ón the 4th June. It has been a season of great contrast for the two teams this year – Kildare moving to Divison 1 and Laois to Division 4.

Ní raibh ach athrú amháin ar fhoireann Laoise ón gcoicís seo caite agus ón tús cluiche a ghluaiseann ar aghaidh go tapaidh a bhí againn. Ós comhair lucht féachana 7,477 daoine, scóráil Donie Kingston ó Laois cúl álainn ach níor tháinig aon scaoll ar Cill Dara. Tar éis sé noiméid bhí na foirne ar comhscór maidir le pointí ó Kevin Feely, Cathal McNally agus Mark Donnellan. Tar éis fiche nóiméid bhí an lámh in uachtar ag Cill Dara sa chluiche seo agus bhí fhios againn nach mbeadh Laois ábalta teacht ar ais.

Laois had only one change to the team from a fortnight ago and from the start we had a fast-paced game. In front of a crowd of 7,477 people, Donie Kingston from Laois scored a great goal but Kildare didn’t panic. After 6 minutes the teams were level thanks to points from  Kevin Feely, Cathal McNally and Mark Donnellan, After 20 minutes Kildare had the upper hand and we knew that there was nó way back for Laois.

In iomlán scóráil Daniel Flynn 1 – 03 chun dul go dtí an chéad babhta eile i bpáirc Uí Chonchúir Tulach Mhór ar an 17ú Meitheamh ag 7 i.n. in aghaidh an Mhí. Is cúis áthais 1 – 21 a scóráil in aon cluiche agus chuaigh an lucht féachana abhaile le meangadh mór millteach.

In total Daniel Flynn scored 1 – 03 to go into the next round against County Meath in O’Connor Park, Tullamore on the 17th June at 7pm., To score 1 -21 in any game is a reason to be happy and the spectators went home with a great big smile.