Seachtain na Gaeilge 2017

1-17 Márta 2017

It’s nearly Seachtain na Gaeilge!! 

 

 

 

 

 

 

An Ghaeilge ar an bPáirc/ ag an Seisiún Traenála
Foclóir Irish on the Field/ at the Coaching Session
Na Maoir/ Na hOifigigh – The Match Officials
An reiteoir-The referee
An fear line- The linesman
An maoir chuil – The umpires
An maor line- The sideline official
Na Foirne – The Teams
Tosaí – Forward
Cúlaí- Back
Cosantóir- Defender
Cúl Báire- Goalkeeper
Bainisteoir – Manager
An fhoireann eile- The opposition
An fhoireann bhaile- The home team
Na cuairteoirí – The visitors
An lucht tacaíochta- The supporters

Téarmaí Spóirt- Sporting Terms
Saorchic- A free kick
Feall – A foul
Ruathar aonair – A solo run
Cúl- A goal
Cúilin – A point
Seachaí – A wide
Ar fóraoil – It went wide
Liathróid – A ball
Cic éirice – A penalty
Peil Ghaelach – Gaelic Football
Peil na mban – Ladies’ Football

An Cluiche- The Game
An chéad leath – The first half
An dara leath – The second half
Gaoth láidir – A strong wind
Cluiche dúshláin/ cairdiúil- A challenge game
Cluiche sraithe – A league match
Cluiche craoibhe – A championship match
Comhscór – A draw
Athimirt – A replay

Roimh an gCluiche – Before the Game
Buafaimid é seo – We are going to win this!
Rinneamar roimhe é – We did it before!
Amach linn – Away we go!
Maith sibh, a chailiní ! – Come on girls!
Is féidir an lá a thabhairt linn – We can win this!

Le linn an Chluiche – During the Game
Tá sí agam – I have it( the ball)
Sin an bealach – That’s the way !
Imeartha go maith – Well played!
Maith thú , a Ainm – Well done, Name!
Maith thú féin – Well done yourself !
Coinnigh ag dul – Keep going !
Pasáil an liathróid – Pass the ball!
Cuir anall í – Pass it across to me!
Cuir anon í – Send it across ( to someone)
Fág agam í – Leave it to me !
Fág aici – Leave it to her!
Ná lig di dul tharat – Don’t let her past you!
Fan léi – Stay / Stick with her !
Le linn an chluiche
Is leatsa í – It is yours!
Is liomsa í – It is yours !
Is linne an imirt – It’s our ball !
Blocáil í – Block it !
Fan siar/ thiar – Stay back !
Fan san áit ina bhfuil tú – Stay where you are !
Ná corraigh – Don’t move !
Imigh suas chun tosaigh – Move up forward !
Imigh thusa suas chun tosaigh – You move up forward !
Fanaigí socair, a chailíní – Settle down, girls !
Coinnigh íseal í – Keep it low !
Cuir isteach go hard í -Send it in high !
Glac an cúilín -Go for the point !
Tabhair aire do dhuine/ Watch or mark your player !
Coimhéad súil ar do dhuine/ do bhean -Watch or mark up !
Cuir uait í – Let it go !( the ball)
Ardaigh/ Tóg an liathróid – Lift the ball !
Cé leis an bhean údai – Whose is that woman/ player?
Cé atá ar an mbean sin -Who’s on that woman/ player?
Gabh ar an mbean sin -Mark that woman/ player !
Fan léi – Stick to her !
Caithfidh sibh a leanúint – You’ll have to follow them !
Chuaigh sí/ sé ar fórail – It went wide !
Scaoil amach an bobailín – Let’s give it a go!
Maith an cúilin -Good point 1
Scaoil uait é / í – Release it !

I ndiaidh an Chluiche- After the Game
D ‘imir sibh an – chluiche- You played a great game !
Rinne sibh gnó breá – Great work !
Bhí an t-ádh linn – We were lucky !
Bhí mí- ádh orainn – We were unlucky !
Rinne sibh bhur ndícheall – You did your best 1
Rinne sibh obair iontach amuigh ansin – You did brilliant work out there !

This entry was posted in Gaeilge. Bookmark the permalink.