Seachtain na Gaeilge 2021

Go raibh maith agaibh uilig a ghlac páirt sna Dushláin Scile le linn Seachtain na Gaeilge. Thank you to everyone who took part in our Skill Challenges during Seachtain na Gaeilge.

Dushlán scile iomànaíochta inniú do Sheachtain na Gaeilge ó Mhuiris, an féidir leat an bosca a bhuileadh? Tóg físeán agus déan nasc le Achadh Mhórdha ar do scéal. Bain triail as an gcúpla focal freisin ☘️

A new hurling skill challenge today for Seachtain na Geailge from Muiris, can you hit the box? Video yourself and tag Moorefield on your story. Try out a few of the Irish words too ☘️

Dushlán scile nua inniú do Sheachtain na Gaeilge ó Aaron, cè mhèad is féidir leat a dhéanamh i 30 soicind? Tóg físeán agus déan nasc le Achadh Mhórdha ar do scéal. Bain triail as an gcúpla focal freisin ☘️

A new skill challenge today for Seachtain na Geailge from Aaron, how many can you do in 30 seconds? Video yourself and tag Moorefield on your story. Try out a few of the Irish words too ☘️

Dushlán scile eile inniú do Sheachtain na Gaeilge ó Niamh, an féidir leat é dhéanamh? Tóg físeán agus déan nasc le Achadh Mhórdha ar do scéal. Bain triail as an gcúpla focal freisin ☘️

Another skill challenge today for Seachtain na Geailge from Niamh, can you do it? Video yourself and tag Moorefield on your story. Try out a few of the Irish words too

Dushlán scile inniú ó Èanna, an féidir leat é dhéanamh? Tóg físeán agus déan nasc le Achadh Mhórdha ar do scéal. Bain triail as an gcúpla focal freisin ☘️

 

A skill challenge from Éanna today, can you do it? Video yourself and tag Moorefield on your story. Try out a few of the Irish words too.

This entry was posted in Club Events. Bookmark the permalink.